Hunyady család és Habsburg Ottó – Interjú Dr. Fejérdy Gergellyel

2024. február 23-án „Atyai Örökség, Közös felelősség. – IV. Károly király és Habsburg Ottó élete és emlékezete” címmel tartottak előadást és kiállítást a perkátai Győry-Hunyady kastélyban a Habsburg Ottó Alapítvány és a Perkátai Általános Művelődési Központ jóvoltából.  Az előadáson szó esett IV. Károly király és fia, Habsburg Ottó kapcsolatáról a kastélyhoz kötődő Hunyady családdal. A Hunyady-családból két személyt emelnék ki röviden.

Hunyady József (1873-1942) az aranygyapjas rend tagja, Habsburg IV. Károly főudvarmestere egészen az 1918-as lemondásáig, bár utána is az félhivatalosan, ezért is ő képviselte. A király mindkét visszatérési kísérletének, szervezésében jelentős szerepe volt, végül a trónfosztott uralkodóval tartott Madeira szigetére. Károly halála után hazatért, a birtokain gazdálkodott és 1927-től a magyar felsőház képviselője volt élete végéig.

Fiára, Hunyady Imrére (1900-1956) a Győry-család utolsó tagja, Terézia grófnő őrá, mint választott örökösére, nővérének unokájára hagyományozta a perkátai birtokot.

Dr. Fejérdy Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos igazgatóhelyettese. Fő kutatási területe Franciaország, francia-nyelvű európai országok, az Európai Unió, nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok legújabb kori története. Az eseményen „Hunyady család és Habsburg Ottó” c. történelmi előadást tartott. Ezzel kapcsolatban felkértem egy interjúra.

Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Az előadáson szó esett arról, miszerint „még nem is volt király, amikor a világháború alatt egymás mellett harcoltak, és szárnysegédje volt Habsburg Károly főhercegnek Hunyady József. Ez a közeli kapcsolat komolyan befolyásolta a későbbi időket is. 1916-ban Károlyt megkoronázták, akkor Hunyady Józsefnek meg akarta köszönni a barátságát és kinevezte főudvarmesterré. 1916-ban ő volt az első magyar főudvarmester a Habsburg udvarban.” Mit érdemes tudnunk a Hunyady és a Habsburg család viszonyáról?

Azt gondolom, hogy a kérdésben már sok szempontból benne is van a válasz. A Hunyady család már a 20-dik századot megelőzően is számos szolgálatot vállalt az uralkodó mellett. Így például nem is túl messzire vissza ugorva érdemes aláhúzni, hogy Hunyady Józsefnek az édesanyja, Győry Felicia, Erzsébet királyné udvarhölgye volt. Apja Hunyady Imre gróf pedig magyar nyelvre oktatta őt. Hunyady József tehát már az atyai házból hozta ezt a szoros kapcsolatot a Habsburg családdal. Hunyady József, mint tartalékos hadnagy került a későbbi IV. Károly mellé. A lövészárokban és a frontvonalon való közös katonai szolgálat baráti kapcsolattá formálta a korábbi inkább formális kapcsolatot.

A családi legendárium szerint 1914 decemberében, amikor kiderült, hogy Hunyady József felesége, Magdeleine de Caraman-Chimay grófnő halálán van, Károly – ekkor még trónörökös – saját autóját adta oda, hogy haza utazhasson lehető leggyorsabban magyar gróf barátja. Ez a gesztus megerősítette kapcsolatukat. IV. Károly később is a lehető megbízhatóbb személyként tartotta számon Hunyady Józsefet, akit számos kegyben is részesített, mint például a főudvarmesteri pozíció, vagy az aranygyapjas rend tagjai közé történő felvétel, stb. A családi legendárium szerint Károly király leginkább Hunyady József jó humorát szerette.

„Az 1917-es béketapogatózások egyik részét Hunyady József gróf közbenjárásával, többszöri svájci útjával ő készítette elő.” Az idő szűkössége miatt csak megemlíteni tudta ezt az eseményt. Kifejtené, hogy zajlottak le azok a béketapogatózások, amiken a gróf úr részt vett? Milyen kapcsolati hálózattal rendelkezett?

Elég kevés konkrét információnk van erről az időszakról. A béketapogatózások természetszerűen titokban zajlottak. Azt tudjuk, hogy Hunyady elsősorban abban segített, hogy instruálta a titkos kapcsolattartókat. Elsősorban a Svájcon keresztül zajló érintkezésben vett részt, vagy legalábbis erre vonatkozóan marad némi nyom. Kapcsolatban állt többek között Erdődy Tamás gróffal. Tudomása volt IV. Károly több irányú kísérletéről is. Egyes visszaemlékezések szerint ő személyesen is járt Svájcban. Ez utóbbi azonban nem bizonyított maradéktalanul.

Gróf Hunyady József a Habsburg család régi barátja és támogatója volt. A trónfosztást követően sem rendült meg a hűsége, mindvégig kitartott Károly király és a családja mellett. Mindkét visszatérési kísérletben is aktívan tevékenykedett. Ha kellett anyagilag is támogatta a királyi családot. Erről a megingathatatlan bizalomról mit tudhatunk?

Az utolsó magyar király, IV. Károly és felesége, Zita királyné, valamint Hunyady József gróf
és második felesége, Bellegarde Gabriella grófnő a Cardiff fedélzetén (1921).
Forrás: Habsburg Ottó Alapítvány

Hunyady József, amikor csak tehette az Eckartsau-i nyilatkozat után is az uralkodó pár mellett maradt. Elkísérte őket Svájcba a száműzetésbe. 1919 márciusában ugyanis brit közbenjárásra a Helvét Konföderációba költözött IV. Károly és családja. Itt ő keresett megfelelő lakhelyet a pár számára a Genfi tó partján. Azt, hogy mennyire közel állt a királyi családhoz az is bizonyítja, hogy szűk körben az uralkodó lakhelyének kis kápolnájában, Svájban kötött házasságot második feleségével Bellegarde Gabriella grófnővel.

Hunyady József végig kapcsolatban volt a magyarországi legitimista körökkel és visszatérési kísérlet előkészítésében is próbált tanácsokat adni IV. Károlynak. Ő mindvégig meg volt arról győződve, hogy katonai erő felmutatása nélkül nem fog sikerülni a magyar trónra való visszatérés. IV. Károly kérésére megpróbált Horthy köreivel is egyeztetni még az 1921-es év elején. Később feltevése megerősödött, hogy jelentősebb katonai erő felmutatása nélkül nem lehet sikeres a kísérlet. Többek között Lehár ezredessel is tárgyalt ez ügyben. 1921 októberében a második visszatérési kísérlet kudarca után próbált közvetíteni. Végül azonban az Antant döntése következtében Madeira szigetére száműzött uralkodót sem hagyta cserben, hanem elkísérte.

Hunyady szerepe meghatározó volt, hogy ebben a nehéz helyzetben az uralkodó megfelelő anyagi biztonságnak örvendhessen. Madeira szigetén, elintézte, hogy korlátlan hitelhez juthasson az uralkodó. IV. Károly szolgálatát saját vagyonából fedezte, de mivel ez egyre súlyosabb terheket rótt a családi kasszára 1921. december 26-án visszautazott Magyarországra. A király tragikus halála után 1922 áprilisában ismét visszatért Madierára és segítette az elhunyt uralkodó családjának spanyolországi átköltözését. Később Magyarországon a család hivatalos képviselője lett, illetve segítette a trónörökös Habsburg Ottó magyar tanulmányait. Sokszor anyagilag is támogatta a száműzetésben élő családot.

„1936-tól Hunyady József fia, Imre kezébe került a birtok Perkátán egészen 1945-ös eltávozásáig. Ausztrián, Grazton keresztül az Egyesült Államokba kényszerült és onnét folyamatosan levelezett Habsburg Ottóval. A korban szokás szerint, az 1950-es évek elején idős emberként megházasodik Elizabeth von Neipperg grófnővel, és engedélyt kért Habsburg Ottótól és ő, mint trónörökös ezt megadta.” A családi levelezésekből emelte ki ezt az érdekes jelenetet. A két család szoros kapcsolatát számtalan fennmaradt levelezés bizonyítja. Beszéde zárásaként egy 2007-ben készült interjút említett, amiben megkérdezték Habsburg Ottót, mit gondol Hunyady Józsefről, ő így felelt: „Naja! Hunyady József gróf, kiváló ember volt!” Mit tart még érdemesnek kiemelni?

Talán érdemes aláhúzni, hogy a Hunyady család a 20-dik század zivataros évtizedei ellenére, mindvégig jó kapcsolatot ápolt a Habsburgokkal. Ez a szál generációkon átívelő volt. Valóban a Habsburg Ottó Alapítvány által kezelt Habsburg Ottó gyűjteményben találunk leveleket Hunyady József gyermekeivel. Érdekes, hogy Hunyady Imre gróf németül levelezett Habsburg Ottóval, míg féltestvére László magyarul. A régi baráti szállak megmaradtak Habsburgok és Hunyadyak között. Külön nagy örömünkre szolgál, hogy Hunyady József unokája, ifj. Hunyady József gróf különösen is szíven viseli ezt az örökséget és alapítványunknak fontos támogatója.

Nagyon szépen köszönöm az együttműködését, a türelmét és az idejét. A jövőben sikerekben és eredményekben gazdag munkát kívánok!

Leave a comment

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

AncoraThemes © | Mészáros Martin 2024. Minden jog fenntartva